Lege | naprapat | fysioterapeut | trener

Tverrfaglig behandling for best resultat

Vi har et tverrfaglig team bestående av blant annet lege, naprapat, fysioterapeut og trener som ser helheten hos hver enkelt kunde, og skreddersyr behandling og trening deretter. Vi er kjent for vår grundige tilnærming. Dette innebærer blant annet at vi setter av mer tid til hver kunde, og strekker oss ekstra langt når det trengs

Vi samarbeider på tvers av fagdisipliner for å kunne gi våre kunder et spesialtilpasset tilbud. Det er mulig å bestille time med to terapeuter/trenere/lege sammen om ønskelig.

Behandling med helseforsikring for naprapat og fysioterapeut

For spørsmål eller trenger mer informasjon
kan du kontakte ditt forsikringsselskap.

Har du tegnet behandlingsforsikring vil behandling hos naprapat eller fysioterapeut hos Total Kropp være dekket via ditt forsikringsselskap. Antall behandlinger kan variere fra 6 til 24 behandlinger.

Flere arbeidsgivere har tegnet behandlingsforsikring for sine ansatte. Hvis du selv ikke har privat helseforsikring kan du sjekke med din arbeidsgiver. Det er flere og flere arbeidsgivere som ser lønnsomheten i å tilby helseforsikring til sine medarbeidere.

Behandling av akutte og langvarige lidelser

Naprapat

Vi behandler i hovedsak alle typer akutte og langvarige lidelser relatert til bevegelsesapparatet; som muskel- og leddbehandling, skadeforebygging og rehabilitering. Behandlingen reduserer muskelsmerte og dårlig bevegelse ved å kombinere ulike behandlingsteknikker, og oppnår således optimal behandlingseffekt.

NOEN PLAGER VI OFTE BEHANDLER

Nakke : hodepine, migrene, kink, stiv nakke, svimmelhet
Skuldre : dårlig bevegelse, musearm, frozen shoulder
Albue : musearm, tennisalbue, golfalbue, betennelse
Lende- og korsrygg : lumbago, prolaps, hofteartrose, isjias, bekkenplager, hoftesmerter, hoftebetennelse, lyskesmerter
Kne : hopperkne, artrose, schlatters, løperkne
Fot : achillesproblem, beinhinnebetennelse, overtråkk, dårlig bevegelse

Hvordan en naprapat behandler

Stort sett behandler en naprapat manuelt uten hjelpemidler. Behandlingsformene er mange, og varierer utfra en rekke faktorer (eksempler: alder på kunder, type problem, varighet av plagene m.m.).

MYKDELTEKNIKKER:
– massasje,
– akupressur
– bevegelighet/tøying

LEDDTEKNIKKER:
– mobilisering (lettere leddbehandling)
– manipulasjon (leddbehandling)

ANDRE TEKNIKKER/ RÅD:
– nervemobilisering (for å påvirke nervens funksjon)
– elektroterapi (TENS, motorisk stimulering, ultralyd)
– ergonomi
– treningsråd/trening
– andre råd (eks reseptfrie medisiner, legebesøk)
– nålbehandling/dry needling

I forkant til 1.gangsbesøk fyller kunden ut en helseerklæring, som leveres til naprapaten. Under selve besøket vil en sykdomshistorie og klinisk undersøkelse utføres. Naprapaten vil så godt det lar seg gjøre finne ut av hvilke strukturer (ledd, muskler, sener m.m.) som er påvirket, og om det foreligger nevrologiske eller sirkulatoriske forstyrrelser.

Ut i fra undersøkelsen vil en diagnose settes. Dette vil danne grunnlaget for om videre undersøkelse av annet helsepersonell eller metoder er nødvendig. Behandlingen som naprapaten velger, blir alltid vurdert på bakgrunn av kundens behov og ønsker.

Naprapati

Behandling av en

Fysioterapaut

Fysioterapeut behandler og forebygger skader og sykdommer
som gir smerte eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.
Fysiske og psykiske belastninger kan gi kroppslige utslag og bidra
til sykdomsutvikling; derfor må en alltid se plager i et helhetspespektiv.
Fysioterapeuter har offentlig godkjenning/autorisasjon.

Fysioterapeuten utfører både massasjeteknikker, tøying og
nålebehandling, i tillegg til utarbeiding av tilrettelagte treningsprogrammer.

Behandling av

Lege

Vår lege er en svært dyktig allmennpraktiker med mange års erfaring.
Han jobber ekstra tett med naprapatene på senteret,
ved tilfeller som trenger utvidet undersøkelse eller behandling.
Her finnes det muligheter for diagnostisere
plager som det tidligere har vært vanskelig for pasienter
å finne ut av, og dernest motta behandling på samme besøk.

Legen tilbyr også vanlige legekonsultasjoner.

Andre behandligstilbud

Sammen med Naprapat, Fysioterapi og Lege tilbyr vi også:

– Nålebehandling (dry needling og akupunktur)
– Bioprintanalyse
– Rehabiliteringsopplegg etter endt behandling, skader, fødsler eller operasjoner
– Kroppsanalyse (kalipermåling m.m)

– FMS (kartleggingstest for treningsprogram)
– Injeksjoner (kortison og hyaluronsyre)
– Taping med sportstape og kinesiotape
– Nervemobilisering (for å påvirke nervens funksjon)
– Elektroterapi (TENS, motorisk stimulering)
– Ergonomi